Internet oplossingen
 voor de verzekeringsbranche
Van visie naar oplossing

SOLERA NEDERLAND NEEMT 100% BELANG IN COLIMBRA

Per 24 februari heeft Solera Nederland de activiteiten van Colimbra overgenomen, inclusief de activiteiten van VolmachtBeheer.
 • Disclaimer

  Copyright

  De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Colimbra. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Colimbra is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

  Aansprakelijkheid

  Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Colimbra niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.

  Colimbra aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

  Verwijzingen en hyperlinks

  Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Colimbra geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

 • Privacybeleid

  Colimbra respecteert uw persoonlijke gegevens. Wij kunnen ons werk niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken. Zodra wij deze gegevens verwerken, respecteren we de privacy van uw persoonsgegevens.

  Speciaal voor de verwerking van persoonsgegevens heeft het Verbond van Verzekeraars een gedragscode opgesteld.

  De wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens zijn in deze gedragscode verwerkt. Colimbra houdt zich altijd aan deze gedragscode.